top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Dockoutdoors.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Naam:   Dock Outdoors v.o.f.

Adres:   Henri Dunantstraat 30, 4564 AV  Sint Jansteen, The Netherlands

E-mail:   contactus@dockoutdoors.com

Website:   www.dockoutdoors.com

K.v.K:   88524957

VAT No.: NL864667930B01

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Dockoutdoors.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voornaam

- Achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Dockoutdoors.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Dockoutdoors.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dockoutdoors.com verkoopt of verstrekt uw gegevens niet met derden. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Dockoutdoors.com gebruikt geen cookies. 

 

Google Analytics.

Dockoutdoors.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Dockoutdoors.com heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dockoutdoors.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contactus@dockoutdoors.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dockoutdoors.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Externe links.

Onze website bevat links naar websites van derden, waarover Dockoutdoors.com geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. U dient zelf te controleren welk privacy beleid van toepassing is op de websites van derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dockoutdoors.com. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contactus@dockoutdoors.com.

 

Wij behouden het recht deze Privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie is altijd te vinden op onze website.

bottom of page